0

Tekne Ekipmanları - Güverte

Yatçılık

 

GÜVERTE EKİPMANLARI

KOÇ BOYNUZU: Koç boynuzu her teknede bulunan halat bağlamak için kullanılan bir ekipmandır. Genel olarak başta, kıçta ve vasatta bulunur.

KURTAĞZI: Kurtağzı tekne dışından tekneye gelen halatları koç boynuzuna almadan önce yönlendirme amaçlı kullanılan bir parçadır. Bazı teknelerde bulunmaz. Bulunun teknelerde her koç boynuzu için bir adet kurtağzı bulunur.

VARDAVELA: Vardavela teknenin baş tarafından kıç tarafına kadar devam eden alt üst iki sıra olucak şekilde donatılmış bir teldir. Vardavelanın asıl amacı birinin tekneden düşmesini engellemektir. 

PUNTEL: Punteller vardavela telini destekleyen, tele dik şekilde yerleştirilmiş, telin içinden geçtiği krom parçalardır. 

PULLPİT: Pullpit teknenin baş tarafında bulunan vardavela telini teknenin baş tarafından sabitleyen parçadır. 

PUSHPİT: Teknenin kıç tarafında bulunan vardavela tellerinin bağlandığı parçadır.

USTURMAÇA: vardavela teline bağlanarak teknenin bordasına sarkıtılan, tekneler bağlıyken iki teknenin birbirine dokunarak zarar vermesini ya da teknenin aborda olduğu durumlarda tekne gövdesinin karaya dokunmasını engelleyen plastik parça.

AMBAR: Genellikle havuzlukta bulunur. Kullanılmayan eşyaların depolanmasını sağlar.

ZİNCİRLİK: Teknenin baş tarafında ırgata yakın bir yerde güvertenin altında bulunan zincir depolanmasının sağlandığı ambar.

DEMİR: Demir teknenin karaya bağlı olmadan denizde herhangi bir noktada atılarak deniz zeminine saplanarak ve ağırlık yaparak teknenin sabit kalmasını sağlayan parçadır. 

DÜMEN: Dümen yol alan bir teknenin rota değişikliği yapmasını sağlayan parçadır. Dümen, dümen palasına bağlıdır. Dümen döndükçe dümen palası da hareket ederek teknenin rota değiştirmesini sağlar.

PEDESTAL: Dolap dümenli teknelerde dümenin güverteye sabitlendiği parçadır. Pedastal içindeki donanım ile dümeni, dümen palasına bağlar.

MANUEL SİNTİNE POMPASI: Havuzlukta bulunur. Elektrikli sintine pompası bozulduğu durumlarda el pompası ile teknenin sintinesindeki suyu dışarı atmayı sağlar.

TANK KAPAKLARI: Güverte üstünden teknenin içine yerleştirilmiş yakıt, su, vb.. tanklara erişim sağladığımız kapaklar.

GÖSTERGELER: Dümencinin görebileceği yerlere yerleştirilen hız, derinlik, rota, rüzgar gibi birçok etkeni gösteren elektronik donanım.

PUSULA: Seyir hainde iken daha önceden belirlenmiş bir rotaya gitmemizi sağlayan ya da haritada yerimizi bulmak için gördüğümüz objelerin kerterizinin alınmasını sağlayan parçadır. 

İki çeşit pusula kullanılmaktadır. Bunlar manyetik pusula ve cayro pusula olarak bilinir. Manyetik pusula dünya üzerindeki manyetik kuzeyi gösterirken cayro pusula gerçek küzeyi gösterir.

BAYRAK: Bir teknenin hangi ülkeye bağlı olduğunu gösterir. Teknenin kıç tarafında tam ortada ya da kıçta sancak tarafta bulunur. Eğer tekne bağlı olduğu ülkenin kara suyundan çıkıp başka bir ülkenin kara suyuna girdiyse kendi bayrağı haricinde ikinci olarak kara suyunda bulunduğu yabancı ülkenin bayrağını sancak tarafa toka etmelidir. Yelkenli teknelerde genellikle direğin sancak tarafındaki ilk gurcataya toka edilir.

ARMA: Direk, gurcatalar, çarmıh telleri ve ıstralyaların bütünüdür. Arma teknenin tasarımına göre tekneden tekneye farklılık gösterebilir.

VİNÇ: Bir halatı çekmek için kol gücümüzün yetmediği noktalarda kullandığımız halat çekmeye yarayan parçadır. Bir, iki ya da üç farklı hızlarda çalışabilir. Halat vincin dönüş yönüne göre ve halattaki yüke bağlı olarak karar verilen tur sayısına göre sararılır. Vincin üstüne yerleştirilen vinç kolu ile halat normalden çok daha kolay çekilebilir. Aynı zamanda vincin üstündeki sürtünme bize halatı kontrollü şekilde boşlama imkânı da vericektir. 

PİYANO: Halatları kilitlemek için kullanılan bir parçadır. Üstteki kilit kapalıyken halat çekilebilir fakat geri kaçırmaz. Kilidi açtığımızda ise halat iki yöne serbest bir şekilde hareket edebilir. 

CEM KİLİT: Teknede kullanılan halat kilitleme sistemlerinden biridir. Halat tırtıklı iki parçanın arasına sıkıştırılarak sabitlenir. Halat bu iki parçanın arasından çekilebilir fakat geri kaçmaz. Kullanımı pratiktir. 

BALANÇİNA: Direğin en üstünden teknenin kıçına bakan deliklerden birinden çıkarak bumbaya bağlanan, bumbayı yukarı kaldıran halattır. Yelken basıldığı zaman çözülerek direk dibine bağlanması tavsiye edilir. 

LAZY BAG: Bumbanın üstüne sabitlenen ana yelkeni içine alan bir yelken kılıfıdır. Gezi amaçlı kullanılan teknelerde kullanılır. Kılıf açılarak yelken basılır. Yelken indirileceği zaman da lazy bag’in içine indirilir ve lazy bag kapatılır.

FURLİNG: Gezi teknelerinde kullanılan genelikle Cenova ve ya floğu sarmak için kullanılır. Baş ıstralyayı içine alacak şekilde donatılır. Dönereke yelkeni baş ıstralyanın etrafına sarar ve ya açar. 

Furling sistemi ana yelken için de kullanılır. Direğin içine yerleştirilen furling sistemi ana yelkenin direğin içinde sarılmasını sağlar.

GAZ KOLU: Dümenin yanına yerleştirilir. Gaz kolu yardımıyla motor devri kontrol edilir.

ELEKTRİK GİRİŞİ: Teknin kıç tarafında ya da havuzlukta bulunur. Teknenin karadan elektrik almasını sağlar.

RADAR REFLEKTÖRÜ: Tekneler genellikle fiberden yapıldığı için radar dalgalarını yansıtmaz ve radar ekranlarında görünmez. Radar ekranlarında görünebilmek için direğe takılan radar reflektörü radar dalgalarını yansıtır ve tekneleri özellikle gece görünür hale getirir.