0

Modern Yatçılık

Yatçılık

Günümüzde yatçılık eskisi gibi sadece varlıklı kesimin uğraşı olmaktan çıkıp her kesimin yapabileceği bir hobi olmuştur. Yatçılık birçok ülkede milyonlarca insanın hobisi haline gelmiştir. Yat sayısının artması yatçılığı daha ulaşılabilir bir hale getirmiştir. Yatçılık için tekne sahibi olmamız artık şart değil. Ülkemizde ve dünyada tekne kiralama sektörü çok hızlı bir büyüme göstermiş ve tekne sahibi olmayanları da yatçılıkla uğraşmaya teşvik etmiştir. Gelişen tekne teknolojisi ile birlikte tekneler çok daha konforlu hale getirmiş, insanların tekneleri bir tatil aracı olarak görmesine olanak vermiştir. 

 

Yatçılık bazı insanlar için sadece bir hobi ya da uğraş değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Birçok insan şehir yaşamının dışına çıkıp teknede yaşamaya ve hayatını denizlerde gezerek geçirmeye başlamıştır. Yatçılardaki amaç seyir halinde iken teknede yaşamaktır. Amaç bir yerden bir yere gitmek değildir. Hafta sonu günübirlik bir gezi de yatçılık, 2 yıl sürecek olan dünya turu da yatçılık olarak değerlendirilir.