0

Teknenin Hazırlanması

Güvenlik

TEKNENİN HAZIRLANMASI

 Güvenli bir seyir için en önemli etkenlerden birisi teknenin seyire hazır hale gelmesi ve gerekli güvenlik ekipmanlarının bulunmasıdır. Teknenin iyi hazırlanmış olması güvenlik ekipmanlarının kullanılmayacağı anlamına gelmez. Güvenlik ekipmanlarının teknede bulunması da tek başına tehlike anında yeterli değildir. Doğru yere kurulumunun yapılmış olması ve nasıl kullanılacağının biliniyor olması gerekir.

 Doğru ekipmanın teknede bulunması çok önemlidir. Güvenlik ekipmanlarını seçerken yapacağımız seyir için doğru ekipman olduğundan emin olmalıyız. Güvenlik ekipmanları genellikle zor şartlar altında kullanıldığı unutulmamalıdır. Seçim esnasında olabildiğince basit, anlaması kolay ve kullanımı kolay ekipmanlar kullanılmalıdır.

 Teknenin yelken ekipmanlarının ve bakım ekipmanlarının yapılacak seyire hazır olması çok önemlidir. Yelkenlerde veya seyir ekipmanlarında meydana gelebilecek bir sorun hızlıca tehlikeli bir soruna neden olabilir.

Teknede ekibin özgüvenini kaybetmesi tehlike anlarında ekip ortamına korkunun hâkim olmasına neden olur. Bu durum teknedeki karar mekanizmasını önemli derece bozacaktır.

 TEKNEDE BULUNMASI GEREKEN EKİPMANLAR

 US SAHİL GÜVENLİK REGÜLASYONU

 Bu regülasyon yangın ve payroteknik(işaret fişeği, duman kadili, el maytabı vb..) malzemelerle ile ilgili çok ciddi düzenlemeler içerir. Aynı zamanda teknede bulunması gereken düdüklerin, seyir fenerlerinin, can yeleklerinin ve bazı diğer ekipmanların nitelik ve sayısını belirtir. Bu liste her sene yenilenir. Teknede kullanılan payroteknik malzemelerin SOLAS (Safety Of Life At Sea) kuralları uyarınca üretilmiş olması çok önemlidir. SOLAS denizde güvenlik için hayati önem taşır her malzeminin üretim aşamasında bir standartta bağlanmasını sağlar. Bu standartlar uyarınca üretilen malzemeler üzerinde SOLAS sembolünü taşır ve SOLAS tarafından sertifikalandırılır. Bu malzemeler diğer malzemelere göre daha pahalıdır ancak çok daha kalitelidir. Örneğin SOLAS uyarınca yapılmış bir işaret fişeği diğer işaret fişeklerine göre daha yukarı çıkar, daha parlak yanar ve havada daha uzun kalır. 

SABİT TEKNE EKİPMANLARI

Sabit tekne ekipmanları tekneye yapışık olan motor, sintine pompası, gövdeye bağlı ekipmanlar gibi ekipmanları belirtir. Bu ekipmanların belirli aralıklarla test edilmesi ve bakımlarının yapılması gerekir. Ağır ekipmanlar sabit değilse sabitlenmelidir. Elektronik sintine pompanızın yanında en az onun kadar kuvvetli bir manuel sabit pompanızın olması gerekir. Güverte altında karinada açılmış olan deliklerden geçen hortumların ve teçhizatların düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Olası bir su alma durumuna karşılık teknede yeterli sayıda ve büyüklükte konik tıkaç olmalıdır.

KİŞİSEL GÜVENLİK EKİPMANLARI

 Bu ekipmanlar can yelekleri, ışıklar, düdükler, bıçak ve bağlanma halatını karşılar. Aynı zamanda giyilecek kıyafeti de kapsamaktadır. Su geçirmez bir kıyafet kuru kalmanızı sağlayacaktır. Kuru olan bir yelkenci sıcak olan yelkencidir.

Can yeleği olarak genelde şişebilir can yelekleri kullanılır. Bu can yelekleri şişik olmadıkları durumda sabit can yeleklerine göre çok daha rahatlardır. Aynı zamanda bu can yelekleri şiştiklerinde çok daha fazla kaldırma kuvveti üretirler. Şişebilen can yelekleri şiştikleri zaman denize düşen kişinin kafasını suyun üstünde ve sırt üstü gelecek şekilde tutarlar. Köpüklü yani şişik olan can yelekleri bunun için yeterli değildir. denize baygın bir şekilde düşen kişinin kafasını suyun üstünde tutmaya her zaman güçleri yetmez. Şişebilen can yelekleri bağlanma halatının takılması için uygundur ancak kendiliğinden yüzen can yeleklerinde böyle bir donanım yoktur.

ACİL DURUM VE AÇIK DENİZ EKİPMANLARI

Bazı ekipmanlar hem gündelik seyirler hem de açık deniz seyirleri için gerekli olabilir. Denize adam düştüğünde at nalı ve kurtarma halatı gündelik seyir yapan bir teknede de açık deniz seyiri yapan bir teknede de olmazsa olmaz ekipmanlardan bir tanesidir. Ancak açık deniz seyiri yapıyorsanız teknede mutlaka can Salı taşımanız gerekmektedir. Can salları çok ağır ve pahalı olduğu için her denizci yanına almayı düşünmez. Tekneniz battığında tekneyle beraber batmamak için mutlaka can salına sahip olmalısınız. Can sallarından mucize beklememek lazım. Can salları bir tekne değildir ve can salına geçmeden önce eğer teknemizin batacağı kesinleşmediyse en güvenli can salının tekne olduğunu unutmamak gerekir. Bu tarz durumlar için açık deniz seyirlerinde içinde can salında kullanabileceğimiz ekstra malzemelerin olduğu bir çanta yapmak hayati öneme sahip olabilir. Her ne kadar can sallarının içinde bazı eşyalar olsa da yanımıza ekstra su yiyecek payroteknik malzeme vb.. almak denizde kurtulma sürecine yardım edecektir.