0

Yol Hakları

Yatçılık

Uluslar arası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü(IRPCS), yerel kural istisnaları hariç,dünyanın bütün suyollarında hem ticari hem de amatör tekneler için geçerlidir. Yol hakkı düzenlemeleri, burada her yönü işlenemeyecek kadar karışık ve kapsamlıdır. Bu düzenlemelerin çoğu eğlence ve gezi amaçlı seyirlerle değil,ticari deniz taşımacılığı ile ilgilidir. Aşağıda belirteceğimiz kurallar gezi yatları, hareketli salmaya sahip dingiler, katamaranlar için geçerlidir. Ayrıca, yarış teknelerinin yine bu düzenlemelere bağlı kendi özgün kuralları da vardır.

  • Başka bir tekne ile çatışma durumu olup olmadığını belirlemek için bütün olanaklar kullanılmalıdır.Bunun bir yolu ise transit kerterizden yaklaşmakta olan bir tekneyi, kendi teknemizin bir parçası olan (mesela çarmıh telleri) ile hizalamaktır. Nispi kerteriz değişmiyorsa çatışma riski var demektir.
  • Çatışmayı önlemek için bütün eylemler pozitif yönde ve zamanında yapılmalıdır. Aksi takdirde son ana kadar beklenmesi diğer tekne de kafa karışıklığı yaratabilir. (Yelkenli teknede en iyisi, dümeni diğer teknenin kıçından açığa kırmak ya da rotasından çıkacak şekilde tramola atmaktır.)
  • Motorla yürüyen tekneler, yelkenli teknelere yol verir.Ancak balıkçı tekneleri,feribotlar ve okyanus aşırı seyreden büyük gemiler gibi bazı ticari gemiler liman ve haliçlerde diğer bütün amatör teknelere göre yol üstünlüğüne sahiptir.(liman ve klavuz kitapları hangi teknelerin yol üstünlüğüne sahip olduğunu belirtir.)
  • Dar kanallarda kanalın sancağından seyredilmelidir (iskele iskeleye geçiş yapılmalıdır). 
  • Yelkenli iki tekne farklı kontralardan birbirlerine yaklaştığında rüzgarı iskele kontradan alan tekne rüzgarı sancak kontradan alan tekneye yol vermek zorundadır.
  • Yelkenli iki tekne aynı kontrada seyrederken rüzgar üstündeki tekne, rüzgar altındaki teknenin yolundan çıkmalıdır (çünkü rüzgar üstündeki tekne, rüzgar altındaki teknenin rüzgarını keserek manevra yapmasına yetecek rüzgarı almasını engeller).
  • Yetişen gemi yetiştiği teknenin yolundan çıkmalıdır (bu durum motorla yürüyen bir gemiye yetişip onu geçecek olan küçük bir yat gibi düşük olasılıklı bir halde bile geçerlidir).
  • Yol hakkı olan tekne rotasını ve hızını korumalıdır.Ancak yol vermesi gereken teknenin güvenlik açısından riskli olacak kadar yaklaşması durumunda, yol üstünlüğü olan tekne çatışmadan kaçmak için gerekli eylemi yapmalıdır.